Tapu Devri İçin Gerekenler

 • Yazar: Hamza Gundogan
 • 26.08.2018
 • 0 YORUM

Hamza Gundogan
hamza@gayrimenkulprojeleri.net

Tapu müdürlüğünde alıcı ile satıcı arasında olan işlem tapu işlemidir. Alıcı veya satıcının gelmemesi durumunda noterden yetki verdikleri kişi onlar adına alım satım işlemi yapabilir. Kredi kullanılıyorsa eğer ipotek için bankayı temsilen bankanın avukatının da hazır bulunması gerekir. Tapu işlemlerinde binde 15 oranında hem satıcının hem de alıcının tapu harcı ödemesi gerekir. Taşınmaz mal devir işlemleri için ALO 181 den randevu alınması ve tapu devri için gerekenlerin tapu sicil müdürlüğüne giderken temin edilmesi gerekir. Devir işlemleri için bir de cüzi miktarda harç ödemek gerekiyor ve bu harç her yıl değişmektedir. Taşınmaz devri işlemi için satış değeri eğer az gösterilirse tapu harcı cezası uygulanıyor. Resmi olarak gösterilen bedel ile gerçek satış bedeli arasındaki tutarın 3 katı olarak ceza ödeniyor.

Tapu Aslı Veya Fotokopisi

Tapunun fotokopisi yahut aslı tapu devir işlemlerinde tapu müdürlüğüne temin edilmesi gereken evraklardır.

Belediye Rayiç Bedeli Belgesi

Belediye rayiç belgesini almak için alıcı ya da satıcı tapusunun fotokopisi ile devredilecek olan gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurup bu belgeyi alabiliyor. Ada parsel numarasına göre veya tapuya kayıtlı isim belgesine bakarak gayrimenkul bilgilerine ulaşarak belediye rayiç bedeli belgesini veriyor.

Vergi Borcu Yoktur Yazısı

Geçmiş döneme ait olan borçların dökümünü gösteren bu belgeye alım satım öncesinde mutlaka bakılması gerekiyor. Vergi borcu yoktur yazısında borcun görülmesi durumunda tapuya gitmeden önce gayrimenkul sahibine bu durum iletilmeli ve bu konu üzerine fiyat konusunda anlaşma yapılması gerekiyor.

Nüfus Cüzdanı 

Hem alıcının hem de satıcının yanında nüfus cüzdanlarının aslı ve birer tane fotokopisinin olması gerekir. Nüfus cüzdanının yanı sıra satıcı 1, alıcı için ise 2 tane fotoğraf isteniyor. Bu fotoğrafların damgalı olmaması ve yırtık olmaması gerekiyor.

Dask

Dask yapılmadan alım satım işlemi yapılamayacağı için gayrimenkulün konut ya da işyeri olması halinde dask sigortasının yapılması gerekiyor. Daskın olmaması durumunda alıcı satın alacağı gayrimenkulün deprem sigortasını 1 gün önceden yaptırabilir.

Vekâletname

Tapu müdürlüğüne alıcı ve satıcının beraber gitmesi gerekiyor. Vekâletname veriliyorsa emlakçı ya da tam yetkili kılınan kişinin bunu önceden vermesi gerekir. Tapu devri için gerekenler şahıslar ve tüzel kişilere göre ayrılır.

Şahıslarda 

 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı, avukat kimliği, pasaport
 • Tapu aslı veya fotokopisi
 • 4203/5211 Sayılı yasalara göre Türk vatandaşlığından çıkmış ise bu belge ile, uyruğuna girdiği ülkenin resmi makamlarca vermiş olduğu kimlik belgesi zorunludur. Bu belge dışındaki kimlikler geçerli sayılmaz.
 • Belgede bulunmasa bile tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC kimlik numarası tüzel kişilerde ise vergi kimlik numara ibrazı bulunmak zorundadır.
 • İşlemi yasal temsilci yapacak ise alıcı veya satıcının vekilinin düzenlenme şeklinde hazırlanmış vekâleti, vasi ise vasi kararı istenir.
 • 6*4 formunda olan fotoğraf son ay içerisinde çekilmiş olmalı. Satıcı için 1 alıcı için 2 tane olmalıdır.
 • Tüzel Kişilerde
 • Şirket yetkilisinin imza sirküleri
 • Söz konusu olan gayrimenkulün ait olduğu belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı
 • Satışı yapacak olan vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekâletin aslı
 • Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği
 • Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlemiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır ve işlemin yapıldığı yıla ait olması gerekir.
Etiketler:
Tapu Devri İçin Gerekenler

MAKALE 728X90

Yorum Yap

İstenilen alanları doldurarak haber hakkında yorumunuzu gönderebilirsiniz.

Yorumlar

Bu makale için yapılan 0 yorumu görüntülemektesiniz.