Tapu harcı nasıl geri alınır?

  • Yazar: Mücahid İnanç
  • 27.07.2018
  • 0 YORUM
Tapu harcı nasıl geri alınır?

25 Temmuz 2014'den sonra kentsel dönüşüm sebebi ile satın alınan dairelerin harçları geri verilecek. Gayrimenkul alan ve satan atandaşlar artık ödedikleri harçları geri alma hakkına sahip. 

Kentsel dönüşüm kapsamında 2014 yılından sonra yapılan taşınmazlarda daire satın alanların tapu harcı ödemeleri geri alınabiliyor. Müteahhitler de aynı şekilde ilk satışlar için yatırdıkları tapu harcını geri alabiliyor. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun veya kamuoyunun bildiği adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası'nın hem vatandaşlara hem de müteahhitlere önemli haklar ve muafiyetler sağlıyor. 25 Temmuz 2014 tarihinden sonra gayrimenkul alan ve satanların, ilk satışlarda geçerli olmak üzere, ödedikleri tapu harcı ücretlerini geri alabilecekler. Tapu harçları, dairenin satış bedeli üzerinden alınıyor. Buna göre harç bedelleri Mayıs 2018'de, 31 Ekim 2018'e kadar yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmişti. Kanuna göre vatandaşlar hangi dönemde ne kadar ödeme yaptılarsa onu geri alabilecekler. harç mafiyeti hem inşaat yapılmadan önceki yapıları hem de inşaat yapıldıktan sonraki yapılardaki ilk satışları kapsıyor.

Tapu dairesinde gerçekleşen işlemler için 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Tapu müdürlükleri, devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını Gelir İdaresi Başkanlığına düzenli olarak bildirmektedirler. Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkullere ilişkin olarak tapu bilgilerinin yanı sıra birçok kamu ve özel sektör kurumundan düzenli bir şekilde bilgi temin etmektedir. Tapu alım satım işlemlerinde yersiz olarak tapu harcı ödenmesi halinde, ödenen tapu harcı ilgilisine iade ediliyor. Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'nın genelgesi aşağıda bulunuyor.

Konu ile ilgili yayımlanan 2 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Sirkülerinin 3. maddesinde 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan hükme göre, çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması amacı ile söz konusu kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 19.07.2005 tarihinden itibaren iki yıllık süre içinde;

Söz konusu kanunda tanımı yapılan tarım arazisi olan gayrimenkullere ilişkin ilgililerin isteği üzerine yapılacak cins tashihi işlemleri ile verasetten intikal eden gayrimenkullerin tapuya tescil işlemlerinde, 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre alınması gereken tapu harcı ile her türlü vergi kesintilerinin aranılmaması gerektiği bildirilmiştir.

Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 118/3. maddesinde; ‘ açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınması' vergilendirme hatası olarak tanımlandığından, yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan tapu harcının mezkur Kanunun 116 ve müteakip maddeleri gereğince ilgiliye red ve iadesi gerekir.

Tapu harçlarını geri almak isteyenlerin vatandaşların izleyecekleri yolu şunlardır:

1) Alım satım işlemi yapıldıktan sonra 30 günlük süre içerisinde ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurup ödeme dekontu, tapu fotokopisi, riskli yapı muafiyet yazısı, riskli yapı belgesi ve sözleşme (Arsa payı karşılığı veya diğer modellerle yapılmışsa o sözleşme) ekleyerek düzeltme talebinde bulunulmalı. Alım satım yapıldıktan sonra 30 günlük süre geçtikten sonra başvuru yapılacaksa eğer Gelir İdaresi Başkanlığına şikayet yoluyla başvurulmalı. Bu 30 günlük süre içerisinde başvuru Vergi Mahkemesi red eder veya 30 günlük süre geçtikten sonra yapılan Gelir İdaresi başvurusu red edilirse red tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılması gerekiyor.

2) Vergi Dairesi veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan başvuru red edildikten sonra 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılacaktır. Dava dilekçesine ek olarak;

a) Vergi Tahsil Alındısı
b) Tapu Senedi Fotokopisi
c) Riskli Yapı Belgesi
d) Riskli Yapı Muafiyet Belgesi
e) Sözleşme Örneği (Arsa Payı Karşılığı veya başka modellerle yapılmışsa o sözleşme)

Hazırlanacak ve ilgili Vergi Mahkemesine açılacak davada sunulacak. Açılacak olan tüm davalarda geçmişte açılmış ve karara bağlanmış karar örneklerini yani emsalleri sunmak mahkemenin kanaati için önemli.

Tüm tüketiciler ve müteahhitlerin bu imkandan faydalanabilmek için satış yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu davayı açmaları gerekiyor.

Etiketler:
tapu harçları,Vergi Dairesi,Kentsel dönüşüm
Yorum Yap

İstenilen alanları doldurarak haber hakkında yorumunuzu gönderebilirsiniz.

Yorumlar

Bu haber için yapılan 0 yorumu görüntülemektesiniz.