object(stdClass)#36 (16) { ["id"]=> string(4) "1877" ["title"]=> string(67) "Özhaseki Şehircilik Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu!" ["slug"]=> string(58) "ozhaseki-sehircilik-surasinda-onemli-aciklamalarda-bulundu" ["description"]=> string(138) "Şehircilik Şurası’nın son gününde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki toplu konutlar yapılması gerektiğini söyledi." ["keywords"]=> string(58) "Şehircilik Şurası, Mehmet Özhaseki,Kentleşme Şurası" ["content"]=> string(5734) "

Şehircilik Şurası’nın son gününde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki toplu konutlar yapılması gerektiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhseki, artık şehircilikte insan ve varlık odaklı olmasını kültürünü, tarihine sahip çıkan, afetlere hazır hale gelen şehirlerin olmasını belirtti.

Şehircilik Şurası toplantısı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan moderatörlüğünde gerçekleşti. Özhaseki, yıllar geçtikçe kentlerde yaşamın arttığını 2050’de ise Türkiye’nin büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşayacağını kaydetti.

Özhaseki, şehir ve mekanlara yönelik planlamaların yapıldığını, imar ve yapı mevzuatların geliştirildiğini ve  en önemlisi ise farklı gelir gruplarına toplu konut yapılmasını belirtti.

Özhaseki ayrıca Kentleşme Şurası hakkında da bilgi verdi. Yaşam kalitesi, afetlere duyarlı yerleşme, doğal ve kültürel varlıkların korunması, kentsel dönüşüm, teknik ve sosyal altyapı, yerel kalkınma, kentlilik bilinci ile ilgili çalışmaların yapıldığını anlattı.

Bakan Özahaseki, Şehircilik Şurası’nda ‘Şehircilik Yeni Vizyon’ teması konu ile gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bie şekilde belirlendiğini söyledi.

Şehircilik vizyonunun ana başlıklarında ise  Yeni şehirleşme vizyonu kapsamında "Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım", "Kentsel Dönüşüm", "Şehirleşme, Göç ve Uyum" ve "Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü".

Yeni vizyonda mahalle ve kültür kavramının da geliştiğini söyleyen Özhaseki, akıllı ve yeşil şehirler projelerinin de yapıldığını 2023 odaklı bir şehirleşmeye adım atıldığını söyledi.

Şura Sonuç Bildirgesi'nin, Şehircilik Şurasındaki komisyonlarca hazırlanan tespit ve tavsiyelerden yola çıkılarak belirlenen Yeni Şehircilik Vizyonu doğrultusundaki öncelikli konulardan oluşturulduğunu ifade eden Özhaseki, komisyonlarda şehirlerin planlama ve tasarımında medeniyetlerin izleri, milli ve manevi değerler ile geleneksel kültürün öne çıkarılması gereğinin ifade edildiğini aktardı.

Kent kimliğinin ve özgün mekansal dokunun korunması ve geliştirilmesi amacıyla mahalle, aile ve komşuluk kültürü ile toplumsal değerlerin dikkate alınması gerektiğine dikkati çeken Özhaseki, sürdürülebilir mekansal gelişme için şehirlerde çok merkezli, toplu taşıma olanaklarını destekleyecek, erişilebilir, güvenli, afetlere dirençli, enerji etkin ve katılımcı fiziki planlama stratejilerinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Kimlikli şehirlerin korunması ve geliştirilmesinde tasarımın etkinliğinin artırılarak kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanması ve yaygınlaştırılması gereğine vurgu yapan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Kentsel koruma ve yenileme alanları için yoğunluk ve yükseklik artışı oluşturmayacak modeller geliştirilmelidir. Kentsel ve kırsal kimliğin birlikte korunması ve geliştirilmesinde yasal, yönetsel ve finansal teşvik mekanizmaları ve programları geliştirilmelidir.

Küçük ve orta ölçekli şehirlerin yerel ve özgün kimlikleriyle çekim merkezi olmalarını sağlayacak plan ve teşvik programları geliştirilmelidir. Planlama ve uygulamalarda, konuların ve kurumların önceliklerinin belirlendiği, koordinasyon hukukunun geliştirildiği, yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik temelli yeni bir şehircilik çerçeve kanunu hazırlanmalıdır. Şehirlerde sektörel amaçlı plan yapımından ziyade, katılım, eşgüdüm, izleme-değerlendirme süreçlerini güçlendiren bütüncül bir planlama anlayışına geçilmelidir.

Yeni şehircilik vizyonu doğrultusunda yaşam kalitesini artırmak üzere ilgili tüm kurumlarla ortak politika oluşturulmalı ve yaşam kalitesi göstergeleri belirlenerek izlenmelidir. Yeni şehircilik vizyonuyla, fikir ve uygulamalarının geliştirilmesini sağlayacak çok paydaşlı ulusal bir araştırma merkezi oluşturulmalıdır.

Yeşil şehir yaklaşımı çerçevesinde şehirlerimizde yeşil altyapı bileşenleri ile doğa ve ekolojik sistemler geliştirilmelidir. Kentsel dönüşüm, planlamadan bağımsız yürütülmemeli ve dönüşüm stratejileri üst ölçekli planlardan başlayarak belirlenmelidir. Kentsel dönüşüm, hak sahiplerine kazanç sağlayan gayrimenkul odaklı ve emsal artışına dayalı bir yaklaşım algısından kurtarılmalı, yaşam, toplum ve çevre unsurlarını ön planda tutan örnekler geliştirilmelidir."

Özhaseki, dört farklı komisyon çerçevesinde ele alınan ve şura kararı niteliği kazanan önerilerin, diğer tespit ve tavsiyelerle birlikte değerlendirileceğini belirterek, şura kararlarının izleme ve değerlendirme sürecinin de başladığını bildirdi.

" ["created_at"]=> string(19) "2017-11-10 14:34:06" ["created_by"]=> string(2) "17" ["category"]=> string(1) "7" ["image"]=> string(58) "https://gayrimenkulprojeleri.net/uploads/5a058eae4a58f.jpg" ["status"]=> string(1) "1" ["manset"]=> string(1) "0" ["sondakika"]=> string(1) "0" ["secili"]=> string(1) "0" ["gozat"]=> string(1) "0" ["hit"]=> string(3) "837" }