Maketten Satışta Yeni Dönem

Maketten Satışta Yeni Dönem

İnşaat firmalarını ve tüketiciyi çok yakından ilgilendiren " maketten konut satışına yönelik yönetmelik " yürürlüğe girdi.


Yapılan yeni düzenlemelere göre tüketici hiç bir sebep göstermeden 24 ay içerisinde sözleşmeden dönebilecek.

Sözleşmeden dönülmesi halinde ise inşaat firmasının ödemiş olduğu masraflar yani vergi, harç ödemelerinden kesinti yapılması ayrıca;


  • İlk üç ay için %2'lik bir kesinti
  • 3 ile 6 ay arasında %4'lük bir kesinti
  • 6 ile 12  ay arasında %6'lık bir kesinti
  • 12 ile 24 ay arasında ise %8'lik bir kesinti

yapılması söz konusu olabilicek.


Daha önceden belirlenmiş olan %2'sine kadar olan tazminat bedeli bu yönetmelikle beraber %8'e kadar yükselmiş oldu.


Tam metin aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;MADDE 8 – 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “doksan gün” ibaresi “yüzseksen gün” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar  tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila oniki ay arası için yüzde altısına ve oniki ila yirmidört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.”

Benzer Haberler
3.Havalimanı Ne Zaman Açılıyor?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 3.havalimanının açılış tarihi hakkında ipucunu verdi. Buna göre ilk uçak 2018 yılının şubat ayı içerisinde inecek. Ancak ilk etapta 90 milyon yolcu kapasitesi olan kısım devreye girecekken daha sonra tamamı kullanıma a&..

Taksim Alman Hastanesi Kiralanıyor mu ?

Alman Hayır Cemiyeti’nin sağlamış olduğu katkılar ile birlikte 1852 yılından beri Taksim Alman Hastanesi hizmet vermektedir. Bu hastane ilk sağlık kurumlarından birisi olma özelliğine sahiptir. Fakat şu an hangi amaç ile kullanılacağı merak konusudur. Hastanenin tüm kullanım h..