Ev Alırken Ödenecek Vergiler

  • Yazar: Hamza Gundogan
  • 28.08.2018
  • 0 YORUM

Hamza Gundogan
hamza@gayrimenkulprojeleri.net

Ev alırken ödenecek vergiler, satış işleminden önce de vergi borçlarının olmamasını gerektirir. Konut satın alımlarında, vergilerin ödenmiş olması ve konutun oturum izinlerinin bulunması gereklidir. Sorunsuz gayrimenkul ticareti yapmak ve tapu işlemlerinin rahatlıkla yapılmasını sağlamak için, gerekli evrakların tamamlanması, borçlarının bitmiş- ödenmiş olması gereklidir. 2018 güncelliği ile konut satın alırken ödenecek vergiler, aşağıda belirtildiği şekildedir.

  • Tapu Harç ve Masrafları

Satışı yapılan konutun, emlak vergi değerinden daha az olmamak koşulu üzere, satış sırasında sunulan satış bedeli oranından hesaplanır. Konutun rayiç bedelinin %4'ü tapu masrafı olarak sunulur. Bu oran, %2'lik oranlar ile alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde ödenir.

Tapu kaydı sırasında yapılan diğer bir ödeme ise döner sermaye ücretidir. Alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmaya göre iki taraf eşit ya da anlaşma yapıldığı şekilde ödemesi yapılır.

  • Emlak Vergisi

Büyükşehirler ve büyükşehir olmayan illere göre belirlenen emlak vergisi oranları, her yıl devlet tarafından sunulduğu oranlarda yatırılır. Konutlarda binde 1, binalarda binde 2 oranında emlak vergisi sunulur. Bu oranlar büyükşehir olmayan illerde uygulanan oranlardır.

Büyükşehirde bulunan konutlarda ise binde 2, binalarda binde 4 oranında uygulanır. Arsa ve arazilerde ise farklı oranlar sunulur. Ayrıca emlak vergisi oranı üzerinden % 10 oranında “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” ödenir.

Gayrimenkulün satıldığı yıldaki emlak vergisi, satıcı tarafından ödenir. Satın alma işleminden sonra, yıl sonuna kadar, konutun bağlı bulunduğu belediyeye "Emlak Vergisi Beyannamesi" verilmesi gereklidir. Satış işleminden önce de konutun daha eski yıllara ait emlak vergisi borcunun bulunmaması gereklidir. Tapu işlemi öncesi belediyeden borcu yoktur yazısı alınabilir.

  • Çevre ve Temizlik Vergisi

Su tüketim miktarı baz alınarak, m3 başına hesaplama yapılır. Belediyeler ve büyükşehir belediyelerine göre hesaplanan oranlarla sunulan Çevre Temizlik Vergisi, su faturaları ile tahsil edilir. Kartlı su sistemi kullanılan kişilerde ise kart yüklemesi bakiye yükleme sırasında vergi ve atık su bedeli gibi başlıklarda tahsil edilir. Konutun satın alındığı tarihten itibaren, malikin sorumluluğundadır.

  • Gelir Vergisi

Ev alırken ödenecek vergiler arasında gelir vergisi bulunuyor. Gayrimenkulün satış bedeliyle, maliyet bedeli arasındaki fark oranı, ''Değer Atış Kazancı'' olarak hesaplanır ve vergi olarak tahsil edilir. Değer Artışı Vergisi oranları, kanunlara göre belirlenmekte ve her yıl Torba Yasası ile belirtilen oranlarda yatırılması gereklidir.

  • Katma Değer Vergisi

İnşaat halinde iken satın alınan konutlarda; net alanın 150 m2'ye kadar olması durumunda %1 katma değer vergisi tahsil edilir. Net alanın 150 m2'yi aşması durumundaysa %18 Katma Değer Vergisi uygulanır. İkinci ev veya gayrimenkul alım- satımlarında farklı oranlarla katma değer vergisi tahsil edilir.

  • Kira Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu'na göre belirlenen Kira Vergisi, konutların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler olarak nitelendirilir. Gayrimenkul sermaye iradı olarak nitelendirilen esas, belirlenen kanunlara göre ve belli koşullarda gelir vergisi olarak tahsil edilir.

Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın hesaplanması için, kira gelirleri ve kiralardan indirilecek olan giderler hesaplanarak, oran belirlenir. Kira vergisi oranları da 2018 yılında Torba Yasası ile belirlenmiştir. Konut alım satımlarında ödenmesi gereken vergiler bu şekildedir.

Tapusu bulunan veya daha önce kullanılmış olan evlerin alım- satım işlemlerinde, tüm resmi belgelerin incelenmesi ve belediyeden alınacak borcu yoktur yazıları önem taşır. Çevre ve temizlik vergileri emlak vergisi borcu olmayan konutların satışı kolaylıkla sağlanabilir. Belediyelere beyan edilmesi gereken rayiç bedelllerinde doğru şekilde sunulması önemlidir.

Etiketler:
Ev Alırken Ödenecek Vergiler

MAKALE 728X90

Yorum Yap

İstenilen alanları doldurarak haber hakkında yorumunuzu gönderebilirsiniz.

Yorumlar

Bu makale için yapılan 0 yorumu görüntülemektesiniz.