Ev Alırken Hangi Resmi Yollar İzlenebilir

  • Yazar: Hamza Gundogan
  • 15.08.2018
  • 0 YORUM

Hamza Gundogan
hamza@gayrimenkulprojeleri.net

Gayrimenkul alım- satımları ve konut alımlarında yapılması gerekenler, ev seçimi kadar önem taşır. Ev alırken hangi resmi yollar izlenebilir, hangi resmi işlemler yapılmalıdır gibi konularda, ev satın alma rehberi sunuyoruz. Konutun değerlendirilmesi, seçilmesi, fiyatta anlaşma sağlanması ve ödeme yapılması sonrasında gerekli işlemler nelerdir? Tapu almadan önce ihmal edilmemesi gerekenler nelerdir? Detaylar makalede yer alıyor.

Ev Alırken Hangi Süreçler İzlenir?

Satın alınacak evin ruhsat ve izinlerinin alınmış olması en önemli konudur. İskan yani oturum izni olan konutlar, kolaylıkla alınıp- satılabilir. Lakin iskanı, kat mülkiyeti bulunmayan konut ve binaların alım- satımları çok kolay değildir. Nihayetinde iskanı bulunmayan konutlarda elektrik, su ve doğalgaz aboneliği alınamaz.

2018 Mayıs ve Haziran ayları itibari ile yayınlanan İmar Barışı yasası ile gayrimenkullerin ruhsat ve iskan sorunları gideriliyor. Şayet satın almak istediğiniz evin inşaat ruhsatı veya iskan ruhsatı yok ise veya ruhsat ve eklerine uygun yapılmamış ise öncelikle mal sahibinden bunları yerine getirmesi talep edilebilir. Mevzuatlara uygunluk ve konutun bağlı bulunduğu belediyedeki kaydı, rayiç bedeli gibi onular iyi analiz edilmelidir.

Konut alımı, diğer gayrimenkullerde olduğu gibi tapu belgesinin alımı ile garanti edilir. Tapu kaydı bir taşınmazın, malikliğini gösteren ve resmi kaydı olduğunu gösteren belgedir. Lakin tapudan önce yapılması gereken işlemler vardır.

Konut Alımında Belediye İşlemleri

Ev alırken hangi resmi yollar izlenebilir konusunda, ilk işlemlerin belediyede yapıldığından bahsedebiliriz. Rayiç bedel yani konutun satılabilir fiyatı, belediyeden öğrenilebilir. Rayiç bedel belediye tarafından, mahalle, konum özellikleri baz aınarak, m2 birim değeri üzerinden hesaplanır. Konutun satın alma fiyatının resmileştiği rakam, rayiç bedel olarak bilinir. Konut sahibi, rayiç bedeli belediyeye beyan etmek durumundadır.

Emlak Vergisi, Çevre ve Temizlik Vergisi gibi vergilerinin ödendiğinden emin olunarak, belediyeden borcu yoktur yazısı alınmalıdır. Konut alım- satım işleminin rahat ve kolay yapılması için, tapuya gitmeden önce tüm işlemlerin yapılması önem taşır.

Rayiç bedelinin düşük gösterilmesi ve tespit edilmesi, tapu harcı cezasının uygulanmasına neden olur. Ev alırken tapu masraflarının ödenmesi gerekiyor. Yasal olarak belirlenen %4 oranındaki tapu harcı, alıcı ve satıcı arasında eşit şekilde %2 oranlarında ödeniyor. Rayiç bedelin düşük gösterilmesi, tapu masrafının daha az ödenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Gelir İdaresi Başkanlığı, düşük rayiç bedelleri tespit etmektedir.

Satın alınacak olan evin, çevre ve temizlik vergisi, emlak vergisi gibi borçlarının olmadığı belirlenmeli, gerekli kurumlardan yazı alınmalıdır.

Konut Alımında Tapu İşlemleri

Tapu harcı ve Tapu döner Sermaye bedeli yatırıldıktan sonra gerekli evraklar ile tapı işlemleri yapılabilir. Tapu için gerekli belgeler ise şu şekildedir;

  • T.C Kimlik aslı ve fotokopisi
  • Alıcı ve satıcıdan birer fotoğraf
  • Tapu aslı ile fotokopisi
  • Belediyeden alınan ''Borcu Yoktur'' yazısı
  • Konut kredisi ile alınıyorsa, ipotek belgeleri ile diğer evraklar

Gerekli belgelerin tamamlanması durumunda, tapunun yoğunluğuna bağlı olarak aynı gün işlemler tamamlanabilir. İpotekli konutların satışında, tapu ve bankaların uyguladığı çeşitli yöntemler bulunuyor.

Kurum ipotekleri veya şahsi ipoteklere göre, konutun alım- satım işlemlerine göre konutun ipoteği devam eder. Sadece tapu işleminde satıcıdan, alıcıya devredilmiş olur. Borcun ödenmesi durumunda ev üzerindeki ipotek kaldırılır.

İpotekli konutların alım- satımları ve üzerlerindeki ipotek türlerine göre detaylı bilgi alınmalı ve tapu işlemleri o şekilde yapılmalıdır. Şayet konut satışından önce ipoteğin kaldırılması, işlemlerin daha kolay şekilde yapılmasını sağlar. Konutun alım- satım ücreti genellikle tapuda ya da bankalar arasında doğrudan yapılır.

Etiketler:
Ev Alırken Hangi Resmi Yollar İzlenebilir

MAKALE 728X90

Yorum Yap

İstenilen alanları doldurarak haber hakkında yorumunuzu gönderebilirsiniz.

Yorumlar

Bu makale için yapılan 0 yorumu görüntülemektesiniz.