Emlak Vergisi Hesaplama

Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi, taşınmaz mallar için devlete ödenen vergilerdir. İlk kez 1970 yılında ortaya çıkmıştır. 1970 yılında Emlak Vergisi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 8. ve 18. maddelerinde emlak vergisi oranları düzenlenir.

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak vergisi yılda iki defa ödenir. Daha doğrusu emlak vergisi yılın iki farklı zamanında ödenmek üzere iki taksite ayrılır. Bu taksitler mayıs ayında ve kasım ayında ödenir. İlk taksitin 30 Mayıs tarihine göre ödenmesi gerekir. İkinci taksit ise en geç 30 Kasım tarihinde ödenmiş olmalıdır.

Emlak Vergisi Nereye Ödenir?

Emlak vergisi, doğrudan konutun bağlı bulunduğu belediyeden ödenir. İnternet sitelerinden ya da bankalardan ödeme söz konusu değildir. Ancak konutun sahibi, konutun bulunduğu yerden uzakta olabilir. Bu durumda da uzaktan ödeme söz konusudur. Böyle bir durumda PTT ile havale yapılabilir. Ya da direkt belediyenin hesap numarasına ödeme yapılabilir.

Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Emlak vergisi hesaplamak oldukça kolay bir yöntemdir. Gayrimenkul türüne göre farklı hesaplama oranları vardır. Ayrıca bu oran büyükşehir belediyesinde ve diğer belediyelerde de farklılık gösterir.

Büyükşehir belediyesinde emlak vergisi oranları şu şekildedir: Binalarda binde 4, meskenlerde binde 2, arazilerde binde 2 ve arsalarda binde 4 oranındadır.

Normal belediyelerde emlak vergisi oranları şu şekildedir: Binalarda binde 2, meskenlerde binde 1, arazilerde binde 1 ve arsalarda binde 3 oranındadır. Görüldüğü gibi büyükşehir belediyelerinde emlak vergisi oranları; normal belediyelere göre daha yüksektir.

Değeri 200.000 tl olan ve 2015 yılında alınan evin emlak vergisini hesaplayalım. 2016 emlak vergisi yenide değerleme oranı % 3,83’ tür. Bu nedenle evin değerinin ilk önce 2016 yılına göre tekrar belirlenmesi gerekir. Bunun için de evin değerine % 3,83’ lük oranın eklenmesi gerekir. 200.000 tl’ nin % 3,83’ ünü alırsak: 200.000 x % 3,83 = 7.660 tl olur. Bunu evin değerine eklemeliyiz. 200.000 + 7.660 = 207.660’ dır. Evin yeni değeri artık 207.000’ dir. Çünkü bin tl’ ye kadar olan küsuratlar dikkate alınmaz. Şimdi bu evin emlak vergisini hesaplayabiliriz. Eğer bu ev bir büyükşehir belediyesi içinde ise; büyükşehir içindeki mesken oranından hesaplama yapmak lazımdır. Bu oran da binde 2’ dir. 207.000’ in binde 2’ si ise 414 tl yapar. Büyükşehir belediyesi içindeki bu evin emlak vergisi 414 tl olacaktır. Eğer ev büyükşehir belediyesinde değil ise; o zaman normal belediyeye göre değerlendirilir. Bunun da oranı binde 1’ dir. 200.000’ in binde 1 değerini alırsak; 200 tl yapar. Normal belediyelerde aynı evin emlak vergisi 200 tl’ dir.

2017 Yılında İlk Kez Vergi Ödeyecek Bir Konutun Değeri Nasıl Hesaplanır?

Bu hesaplama için alınan konutun 2014 yılındaki takdir komisyonunu hesaplamak gerekir. Örneğin 500 metre karelik bir arsanın 2017 yılındaki ilk ödenecek emlak vergisi tutarını belirleyelim. 100 metre karelik arsanın 2014 yılındaki takdir komisyonu 100 tl’ dir. 2015 yılında yeniden değerlendirme oranı % 5,055’ tir. 100 tl’ nin üzerine bu oranı eklememiz gerekir. 100 x % 5,055 = 5,055 tl’ dir. Bunu da arsanın değerinin üzerine eklersek; 100+5,055=105,055 tl olur. 2016 yeniden değerlendirme oranı % 2,79’ dur. 105,055x%2,79=2,9’ dur. Bunu da gelirin üzerine eklersek; 105,055 + 2,9 = 107,955 tl olur. 2017 yeniden değerlendirme oranı ise % 3, 83 tl’ dir. Aynı işlemi 2017 yılı için tekrar yaparsak; 107,955 x % 3,83 = 4,134 tl olur. 107,955 + 4,134 = 112, 089 tl’ dir. Yani arsanın vergi ödenecek bedeli 112.000 tl’ dir. Eğer bu arsa büyükşehir sınırında ise vergi oranı binde 6 dır. 112.000 tl’ nin binde 6’ sı 672 tl’ dir. Bu arsanın emlak vergisi 672 tl’ dir. Eğer arsa normal belediye sınırlarında ise; bu oran binde 3’ tür. 112.000 tl’ nin binde 3’ ü ise; 336 tl’dir. Devletin en fazla emlak vergisi uyguladığı alan arsalardır.

Emlak Vergisinden Kimler Muaftır?

Emlak vergisi muafiyeti ile ilgili karar 2006 yılında alınmıştır. Bu kanuna göre; emekliler, gaziler, şehitlerin eş ve çocukları ayrıca hiçbir geliri olmayanlar bunu belgeledikleri takdirde emlak vergisinden muaf olurlar. Ancak 18 yaşını doldurmamış ve kendisine bakacak varisi olan kimseler bu vergiden muaf olmaz.

Bunların dışında köylerde bulunan ve köylünün kullanımına açık binalar da emlak vergisinden muaftır. Örneğin köyde bulunan soğuk hava depoları, kaplıcalar ya da tarım binalarına emlak vergisi ödenmez.

Arsa İle Arazi Arasındaki Fark Nedir?

Arsa ile arazi arasındaki temel fark; imar uygulaması olup olmamasıdır. Eğer topraklarda imar uygulaması var ise bu arsadır. Ancak herhangi bir imar uygulaması söz konusu değil ise bu da arazidir. Bu nedenle temel fark imar uygulamasıdır.